Buraya 720x90 haftalık reklam verebilirsiniz, tıkla ve daha fazla bilgi edin

LiteBans Türkçe Yama

 • Konbuyu başlatan BloodyX
 • Başlangıç tarihi
 • 623
BloodyX

BloodyX

Hm

Katılım
14 Kas 2021
Mesajlar
33
Tepkime puanı
11
Aktiflik Süresi
0
Puanları
0
Minecraft
Discord
BloodyX#4069
Steam
thegamelife_hd
Bu kullanıcıyla bir anlaşma yapmak istiyorsanız, uzaklaştırıldığını lütfen unutmayın.
Merhaba Arkadaşlar büğün sizlere LiteBans adlı pluginin messages yamasını paylaşacağım.
Dip Not LiteBans'ın 2.3.18 sürümünde test edilmiştir fakat son sürümde sorun olur mu bilmiyorum.
YAML:
#
# The following variables can be used in most messages that involve a punishment:
#
# Punishment specific variables
# $id - The ID of the punishment in the database.
# $type - Type of punishment - ban, mute, warn, kick.
# $reason - the reason for the punishment
# $executor - the moderator's name, or their display name (/nick) if this is enabled in the configuration
# $executorUUID - the moderator's UUID
# $permanent - whether this punishment is permanent
# $ipban - whether this is an IP-ban
# $silent - whether this punishment was executed silently (-s)
# $active - whether this punishment is active
#
# Affected player specific variables
# $playerDisplayName - player display name. If display names are not enabled in the configuration or if the player's display name is not available in the message's context, the player's regular name will be used instead.
# $playerName - player name
# $playerUUID - UUID of affected player
# $playerIP - IP of affected player
# $geoip - Country of affected player, requires GeoIP to be enabled in the configuration, won't work with imported bans
#
# Servers
# These variables represent a server.
# If the plugin is installed on Spigot, a server is represented by the "server_name" option in config.yml.
# If the plugin is installed on BungeeCord, a server is represented by their name in the "servers" section in the proxy's config.yml.
# $serverScope - the scope of the punishment (the server(s) it will affect)
# $serverOrigin - the origin of the punishment (the server/subserver it was placed on)
#
# Dates
# Example format: "2017-02-03", depends on time_format
# $dateStart - date the punishment was placed
# $dateEnd - date the punishment will expire, "forever" if permanent
#
# Durations
# Example format: "20 days, 5 hours, 2 minutes". If permanent, "forever", if expired, "expired" (both are configurable).
# $duration - time until expiry
# $originalDuration - the full duration of the punishment.
# $timeSince - time since placement
#
# Placeholders
# These variables represent messages in this configuration (messages.yml)
# $base - banned_message_base
# $appealMessage - banned_message_appeal_message
#
# Global variables
# $activeBans, $activeMutes, $activeWarnings - total number of global active punishments
# $totalBans, $totalMutes, $totalWarnings - total number of global punishments (including inactive ones)
#
# Any message can be disabled by setting it to "". Empty messages will not be sent by the plugin.
#
# JSON examples:
# broadcast_ban: '&e$bannedPlayer &chas been banned. {hoverText: &aHover text here!}'
# Hover text requires "litebans.json.hover_text" to view, players without this permission will see messages without hover text.
#
# https://docs.oracle.com/javase/tutorial/i18n/format/simpleDateFormat.html
# Example time format with hours + minutes:
# time_format: 'dd/MM/yyyy HH:mm'
time_format: yyyy-MM-dd
history_time_format: yyyy-MM-dd
banned_message_base: |
 &8&m+------&r&8[&4&lYasaklanma&8]&m------+

 &8&l» &e&lTarih: &f$dateStart
 &8&l» &e&lYasaklayan: &c&o$executor
 &8&l» &e&lSebep: &f$reason&f
banned_message: |-
 $base
 &8&l» &e&lKalan Zaman:&f $duration
 $appealMessage
 &8&m+----------------------------+
banned_message_permanent: |-
 $base
 &8&l» &e&lKalıcı olarak yasaklandın!
 $appealMessage
 &8&m+----------------------------+
banned_message_appeal_message: '&8&l» &e&lİtiraz İçin: &f&n&ohttps://www.minecraftbilgisi.com/'
banned_message_geoip_blacklist: |-
 &cSunucudan yasaklandın!!&f

 Giriş yaptığın lokasyon karalistede: $geoip
bungee_switch_banned: |-
 &cYou are banned on $serverScope! Reason:
 $reason
default_ban_reason: Yargı Dağıtılıyor!
default_mute_reason: Sebep Belirtilmedi
permission_error: '&e&lİnfo&8► &cBu komutu kullanmaya yetkin yok!'
muted: '&e&lİnfo&8► &cSusturuldun, yazı yazamazsın! &6Kalan Süre &a$duration'
muted_permanent: '&cYou are permanently muted!'
notify:
 banned_player_join: '&e&lİnfo&8► &c$player&f giriş yapmaya çalıştı, fakat yasaklı
  ($duration)!'
 banned_geoip_blacklist: '&e&lİnfo&8► &c$player&f giriş yapmaya çalıştı, fakat
  karalistede ($geoip)!'
error_no_reason_provided: '&cBu ceza için bir sebep belirtmelisin!'
error_no_sql_connection: '&cLiteBans veritabanına bağlı değil!'
error_no_uuid_found: '&e&lİnfo&8► &cOyuncu bulunamadı!'
error_console_only: '&e&lİnfo&8► &cBu komut sadece konsoldan kullanılabilir.'
internal_error: '&cBu komut gerçekleştirilmeye çalışılırken dahili bir hata oluştu.'
duration_limit_error: '&cİzin verilen en uzun süre: $duration'
warned_join: '&e&lİnfo&8► &cYeni uyarıların var:'
warned_join_entry: |-
 &4 - Uyarıldın! &c$executor&4: &c$reason
   &4(&c$timeSince ago&4)
command:
 ban:
  usage: |-
   &8&m+----------------&r&8[&4&lYasaklama&8]&m----------------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/ban &8{&f-s&8} &8<&foyuncu&8> (&fsüre&8) [&fsebep&8]
   &8&l» &e&lÖrnek: &f/ban &cMehmetBey &f1Year ''&fHile''
   &8&m+-------------------------------------+
  unban_usage: |-
   &8&m+----------&r&8[&a&lYasaklama Kaldırma&8]&m----------+
   &8&l» &7&lKullanımı: &f/unban &8<&foyuncu&8>
   &8&l» &7&lÖrnek: &f/unban &aMehmetBey
   &8&m+----------------------------+
  Example: ''
  silent_prefix: '&f[&7S&f] '
  broadcast_ban: |-
   &8&m+------&r&8[&4&lYasaklandı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lYasaklanan: &c$bannedPlayer
   &8&l» &e&lSüre: &fSINIRSIZ
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+--------------------+
  broadcast_tempban: |-
   &8&m+------&r&8[&4&lYasaklandı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lYasaklanan: &c$bannedPlayer
   &8&l» &e&lSüre: &f$tempDuration
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+--------------------+
  broadcast_ip_ban: |-
   &8&m+------&r&8[&4&lIP Yasaklandı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lYasaklanan IP: &c$bannedIP
   &8&l» &e&lSüre: &fSINIRSIZ
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+--------------------+
  broadcast_temp_ip_ban: |-
   &8&m+------&r&8[&4&lIP Yasaklandı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lYasaklanan IP: &c$bannedIP
   &8&l» &e&lSüre: &f$tempDuration
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+--------------------+
  broadcast_ip_ban_hidden: '[Gizli IP]'
  broadcast_unban: |-
   &8&m+-----&r&8[&a&lYasaklama Kaldırıldı&8]&m-----+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lOyuncu: &a$bannedPlayer
   &8&m+----------------------+
  previous_ban_removed: '&e&lİnfo&8► &a$bannedPlayer oyuncusunun önceki yasaklanması
   kaldırıldı.'
  previous_ban_xiesting: '&e&lİnfo&8► &c$bannedPlayer zaten yasaklı, ve senin
   yerine başka bir yasaklama koymaya yetkin yok.'
  unban_queue: '&6Yeniden bağlanmaya çalışırlarsa yasakları kaldırılır.'
  error_no_spec: '&cGeçerli bir zaman belirtimi algılanmadı!'
  unban_fail: '&e&lİnfo&8► &cHedef yasaklı değil!'
  no_override: '&e&lİnfo&8► &cOyuncu zaten yasaklı!'
  exempt: '&e&lİnfo&8► &c$player adlı kişiyi yasaklayamazsın!'
  cooldown: '&e&lİnfo&8► &cTekrar komut kullanmak için $seconds saniye beklemelisin.'
  response: ''
  example: '&Örnek: $command MehmetBey 7d [sebep]'
  previous_ban_existing: '&6&l$bannedPlayer &fis already suspended, and you do not
   have permissions to replace existing bans.'
 mute:
  usage: |-
   &8&m+----------------&r&8[&6&Susturma&8]&m----------------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/mute &8<&fplayer&8> (&ftime&8) [&freason&8]
   &8&l» &e&lExample: &f/mute &eMehmetBey &f1Day ''&fSpam Yapma''
   &8&m+--------------------------------------+
  unmute_usage: |-
   &8&m+---------&r&8[&6&lSusturmayı Kaldırma&8]&m---------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/unmute &8<&foyuncu&8>
   &8&l» &e&lÖrnek: &f/unmute &eMehmetBey
   &8&m+---------------------------+
  example: |-
   &8&m+----------------&r&8[&6&Susturma&8]&m----------------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/mute &8<&foyuncu&8> (&fsüre&8) [&fsebep&8]
   &8&l» &e&lExample: &f/mute &eMehmetBey &f1Day ''&fSpam Yapma''
   &8&m+--------------------------------------+
  broadcast: |-
   &8&m+------&r&8[&6&lSusturuldu&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lOyuncu: &e$mutedPlayer
   &8&l» &e&lSüre: &fSINIRSIZ
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+------------------+
  broadcast_tempmute: |-
   &8&m+------&r&8[&6&lSusturuldu&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lOyuncu: &e$mutedPlayer
   &8&l» &e&lSüre: &f$tempDuration
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+------------------+
  broadcast_ip_mute: |-
   &8&m+------&r&8[&6&lIP Susturuldu&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lIP: &e$mutedIP
   &8&l» &e&lSüre: &fSINIRSIZ
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+------------------+
  broadcast_temp_ip_mute: |-
   &8&m+------&r&8[&6&lIP Susturuldu&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lIP: &e$mutedIP
   &8&l» &e&lSüre: &f$tempDuration
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+------------------+
  message: |-
   &e$executor&7 tarafından &f'$reason'&7 sebebiyle susturuldun.
   &7Susturulmanın bitmesine kalan süre: &6$duration.
  message_permanent: |-
   &e$executor&7 tarafından &f'$reason'&7 sebebiyle susturuldun.
   &7Susturulmanın bitmesine kalan süre: &6SINIRSIZ.
  broadcast_unmute: |-
   &8&m+------&r&8[&6&lSusturulma Kaldırıldı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lOyuncu: &e$bannedPlayer
   &8&m+------------------+
  unmute_fail: '&e&lİnfo&8► &cHedef susturulmuş değil!'
  no_override: '&e&lİnfo&8► &cOyuncu zaten susturulmuş!'
  previous_mute_removed: '&e&lİnfo&8► &a$mutedPlayer oyuncusunun önceki susturulması
   kaldırıldı.'
  previous_mute_existing: '&e&lİnfo&8► &c$mutedPlayer zaten susturulmuş, ve
   senin yerine başka bir susturma koymaya yetkin yok.'
  exempt: '&e&lİnfo&8► &c$player adlı kişiyi yasaklayamazsın!'
  notification: '&e&lİnfo&8► &c&c$mutedPlayer konuşmaya çalıştı, fakat susturulmuş.'
  error_not_enabled: '&e&lİnfo&8► &cSusturma ayar dosyasından devredışı bırakılmış!'
  response: ''
 warn:
  usage: |-
   &8&m+-------------&r&8[&5&lUyarı&8]&m-------------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/warn &8<&fplayer&8> [&freason&8]
   &8&l» &e&lÖrnek: &f/warn &dMehmetBey &f''Spam Yapma''
   &8&m+-------------------------------+
  unwarn_usage: |-
   &8&m+---------&r&8[&5&lUyarı Kaldırma&8]&m---------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/unwarn &8<&foyuncu&8>
   &8&l» &e&lÖrnek: &f/unwarn &dMehmetBey
   &8&m+---------------------------+
  example: |-
   &8&m+-------------&r&8[&5&lUyarı&8]&m-------------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/warn &8<&fplayer&8> [&freason&8]
   &8&l» &e&lÖrnek: &f/warn &dMehmetBey &f''Spam Yapma''
   &8&m+-------------------------------+
  broadcast: |-
   &8&m+------&r&8[&5&lUyarı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lOyuncu: &d$warnedPlayer
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+------------------+
  message: |-
   &d$executor&7 tarafından &f'&f$reason&f'&7 sebebiyle uyarıldın.
   &7Bu uyarının süresi &d$duration içinde dolacak.
  list_entry: '&f \- $executor tarafından uyarıldı. Sebep: ''$reason&f'''
  unwarn_response: '&aLast warning removed for $player.'
  unwarn_fail: '&e&lİnfo&8► &cHedef uyarı almış değil!'
  exempt: '&e&lİnfo&8► &c$player adlı kişiyi uyaramazsın!'
  cooldown: '&e&lİnfo&8► &cTekrar komut kullanmak için $seconds saniye beklemelisin.'
  response: ''
 history:
  usage: |-
   &8&m+------------&r&8[&f&lGeçmiş&8]&m-----------+
   &8&l» &7&lKullanımı: &f/geçmiş &8<&foyuncu&8> [&fmiktar&8]
   &8&l» &7&lÖrnek: &f/geçmiş &fMehmetBey &f5
   &8&m+-------------------------------+
  start: '&8&m+------------&r&8[&f&lGeçmiş&8]&m-----------+'
  ban_entry: |-
   &8&l» &7$timeSince &7süre önce
   &8&l» &c$name &f'$reason' &7sebebiyle yasaklanmış ($executor tarafından)
   &8&m+--------------------------------+
  mute_entry: |-
   &8&l» &7$timeSince &7süre önce
   &8&l» &c$name &f'$reason' &7sebebiyle susturulmuş ($executor tarafından)
   &8&m+--------------------------------+
  warn_entry: |-
   &8&l» &7$timeSince &7süre önce
   &8&l» &c$name &f'$reason' &7sebebiyle uyarılmış ($executor tarafından)
   &8&m+--------------------------------+
  kick_entry: |-
   &8&l» &7$timeSince &7süre önce
   &8&l» &c$name &f'$reason' &7sebebiyle atılmış ($executor tarafından)
   &8&m+--------------------------------+
  unban_entry: |-
   &8&l» &7$timeSince &7süre önce
   &8&l» &c$name adlı kişinin yasaklanması $executor &7tarafından kaldırılmış.
   &8&m+--------------------------------+
  unmute_entry: |-
   &8&l» &7$timeSince &7süre önce
   &8&l» &c$name adlı kişinin susturulması $executor &7tarafından kaldırılmış.
   &8&m+--------------------------------+
  active_suffix: '&f [&cAktif&f]'
  expired_suffix: '&f [&8Sonlanmış&f]'
  active_suffix_temp: |-
   &f [&cAktif&f]
   &fSonlanmasına kalan süre: $duration.
  error_no_history: '&cGeçmiş verisi bulunamadı.'
 warnings:
  usage: '&c/warnings <oyuncu>'
  start: '&a$target için aktif uyarılar:'
 prunehistory:
  usage: '&c/prunehistory <oyuncu> [süre]'
  message: '&aGeçmiş silindi.'
 staffhistory:
  usage: '&c/staffhistory <oyuncu> [girdiler=10]'
  start: '&a$target için yetkili geçmişi (Limit: $limit):'
 staffrollback:
  usage: '&c/staffrolback <player> [duration]'
  message: '&aGerialma tamamlandı, toplam silinen girdiler: $amount'
 banlist:
  start: '&8&m+--------&r&8[&4YasakListesi &7Sayfa &e$page&8/&7$total&8]&m--------+'
 iphistory:
  usage: '&c/iphistory <oyuncu> [girdiler=10]'
  start: '&a$target için giriş kaydı (Limit: $limit):'
  entry: '&a - [&f$date&a]&f $name&a:&f $ip'
  error_no_history: '&cGeçmiş verisi bulunamadı.'
 dupeip:
  usage: |-
   &8&m+---------&r&8[&3&lDupeIP&8]&m---------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/dupeip &8<&foyuncu&8>
   &8&l» &e&lÖrnek: &f/dupeip &3MehmetBey
   &8&m+---------------------------+
  start: |-
   &8&m+-----------&r&8[&3&lDupeIP&8]&m-----------+
   &8&l» &e&Üye: &f$name
   &8&l» &e&lIP: &f$ip
   &8&l» &e&lDurum: &f[&aOnline&f] [&7Offline&f] [&cBanned&f]
   &8&m+------------------------------+
   &7&lHesaplar
  start_no_ip: |-
   &8&m+-----------&r&8[&3&lDupeIP&8]&m-----------+
   &8&l» &e&Üye: &f$name
   &8&l» &e&lDurum: &f[&aOnline&f] [&7Offline&f] [&cBanned&f]
   &8&m+------------------------------+
   &7&lHesaplar
  separator: '&f, '
  online: '&a'
  offline: '&7'
  banned: '&c'
  muted: '&6'
  multiple_addresses: '[$num addresses]'
 ipreport:
  start: '&fTaranan &a$num&f çevrimiçi oyuncular.. [&aÇevrimiçi&f] [&7Çevrimdışı&f]
   [&cYasaklı&f]'
  entry: '&f$player&a: $result'
 checkban:
  usage: '&c/checkban <oyuncu>'
  no_ban: '&e&lİnfo&8► &cHedef yasaklı değil!'
  banned: |-
   &aHedef &f[&a$target&f]&a yasaklandı:
   &aYasaklayan: $executor
   &aSebep: $reason&a
   &aYasaklanma Tarihi: $dateStart
   &aBitiş Süresi: $dateEnd ($duration)
   &aIP yasağı: $ipban, sessiz: $silent, kalıcı: $permanent
 checkmute:
  usage: '&c$command <player>'
  no_mute: '&cTarget is not muted!'
  muted: |-
   &aHedef &f[&a$target&f]&a yasaklandı:
   &aSusturan: $executor
   &aSebep: $reason&a
   &aSusturulma Tarihi: $dateStart
   &aBitiş Süresi: $dateEnd ($duration)
   &aSusturulduğu sunucu &6$serverOrigin&a, sunucu kapsamı: &6$serverScope
   &aIP susturması: $ipban, sessiz: $silent, kalıcı: $permanent
 lastuuid:
  usage: '&c/lastuuid <oyuncu|IP>'
  message: '&a$name&f İçin Son UUID: &a$uuid'
 geoip:
  usage: '&c/geoip <oyuncu|IP>'
  message: '&a$target&f''dan/den: &a$result'
  error_disabled: '&cGeoIP desteği ayar dosyasında aktif değil!'
  error_unavailable: '&cGeoIP şu anda kullanılamıyor, henüz indirilmedi mi?'
  error_not_found: '&c$target için GeoIP açıklaması bulunamadı.'
 lockdown:
  usage: '&c/lockdown <sebep> | /lockdown end'
  message: '&cSunucu kilitlenmesi aktifleştirildi (sebep: "$reason&c")'
  stopped: '&aKilitlenme de-aktifleştirildi.'
  kick_message: |-
   Sunucu kilitlenmesi aktif, daha sonra tekrar deneyin.
   Sebep: $reason
  kick_message_global: |-
   Sunucu kilitlenmesi aktif, daha sonra tekrar deneyin.
   Sebep: $reason
  error_not_active: '&cKilitlenme aktif değil!!'
 kick:
  usage: |-
   &8&m+-------------&r&8[&9&lAtılma&8]&m-------------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/kick &8<&foyuncu&8> [&fsebep&8]
   &8&l» &e&lÖrnel: &f/kick &bMehmetBey &f''Spam Yapma''
   &8&m+-------------------------------+
  no_match: '&e&lİnfo&8► &cOyuncu bulunamadı!'
  message: |-
   &8&m+------&r&8[&9&lAtıldın!&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+--------------------+
  message_no_reason: |-
   &8&m+------&r&8[&9&lAtıldın!&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&m+--------------------+
  response: '&6$player oyundan atıldı.'
  broadcast: |-
   &8&m+------&r&8[&9&lAtıldı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lOyuncu: &b$player
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+--------------------+
  broadcast_no_reason: |-
   &8&m+------&r&8[&9&lAtıldı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &7&lOyuncu: &b$player
   &8&m+--------------------+
  exempt: '&e&lİnfo&8► &cBu kişiyi atamazsın!'
  kick_requested: '&6Oyuncu $player çevrimiçi değil. Çapraz-sunucu atılma istedi.'
 togglechat:
  toggle_off: '&e&lİnfo&8► &aSohbet kapatıldı.'
  toggle_on: '&e&lİnfo&8► &aSohbet açıldı.'
 clearchat:
  broadcast: '&e&lİnfo&8► &aSohbet &6$executor &atarafından temizlendi.'
 mutechat:
  response: '&e&lİnfo&8► &cSunucu sohbeti şuan kapalı!'
  broadcast_disabled: '&e&lİnfo&8► &aSunucu sohbeti &6$executor tarafından
   kapatıldı!.'
  broadcast_enabled: '&e&lİnfo&8► &aSunucu sohbeti &6$executor tarafından açıldı.'
 litebans:
  reload_success: '&e&lİnfo&8► &aLiteBans başarıyla yeniden yüklendi.'
  reload_fail_connect: '&e&lİnfo&8► &aLitebans yeniden yüklendi. &cVeritabanına
   bağlantı başarısız.'
  reload_fail: '&cYeniden yükleme başarısız.'
  reload_fail_config: |-
   &c[LiteBans] &4config.yml dosyası hatalı olduğu için yüklenemedi. Varsayılan ayar dosyası kullanıldı.
   &cDaha fazla ayrıntı için lütfen sunucu konsolunu kontrol edin.
  reload_fail_messages: |-
   &c[LiteBans] &4messages.yml dosyası hatalı olduğu için yüklenemedi. Varsayılan mesajlar dosyası kullanıldı.
   &cDaha fazla ayrıntı için lütfen sunucu konsolunu kontrol edin.
  add_history_usage: '&c/litebans addhistory <isim> <UUID> <IP>'
  add_history: '&aGeçmiş eklendi.'
  fix_history: '&a$table... tablosu için geçmiş düzeltiliyor...'
  fix_history_result: '&a$amount girdi eklendi.'
  fix_history_offline_uuids: '&c$amount UUID, çevrimdışı mod UUID oldukları için
   Mojang''dan getirilmedi.'
  import_usage: '&c$command aktarım başlat'
  import_start: '&a$db''dan/den aktarım başlatıldı, bu biraz zaman alabilir...'
  import_finish: '&aAktarım başarıyla tamamlandı. $bans yasaklanmaları aktarıldı,
   $ipbans IP-yasaklar.'
  import_finish_litebans: '&aAktarım başarıyla tamamlandı. $amount adet girdi veritabanına
   eklendi.'
  import_fail: '&cAktarım başarısız. Konsolu kontrol et.'
  import_unsupported: '&c''$name''dan/den aktarım henüz desteklenmiyor!'
  sqlexec_success: '&aSQL sorgusu başarıyla yürütüldü.'
  sqlexec_failure: '&cÇalıştırılamadı.'
duration:
 expired: süresi bitmiş
 forever: sınırsız
 year: yıl
 years: yıl
 month: ay
 months: ay
 week: hafta
 weeks: hafta
 day: gün
 days: gün
 hour: saat
 hours: saat
 minute: dakika
 minutes: dakika
 second: saniye
 seconds: saniye
 format: '%d %s'
 separator: ', '
strings:
 global: global
 'null': undefined
 'true': 'yes'
 'false': 'no'
 
batuhanacar

batuhanacar

Genç Girişimci

Katılım
17 Kas 2021
Mesajlar
88
Tepkime puanı
68
Aktiflik Süresi
0
Puanları
0
Minecraft
Discord
batuhanacar#0001
Steam
batuhanacar
Merhaba Arkadaşlar büğün sizlere LiteBans adlı pluginin messages yamasını paylaşacağım.
Dip Not LiteBans'ın 2.3.18 sürümünde test edilmiştir fakat son sürümde sorun olur mu bilmiyorum.
YAML:
#
# The following variables can be used in most messages that involve a punishment:
#
# Punishment specific variables
# $id - The ID of the punishment in the database.
# $type - Type of punishment - ban, mute, warn, kick.
# $reason - the reason for the punishment
# $executor - the moderator's name, or their display name (/nick) if this is enabled in the configuration
# $executorUUID - the moderator's UUID
# $permanent - whether this punishment is permanent
# $ipban - whether this is an IP-ban
# $silent - whether this punishment was executed silently (-s)
# $active - whether this punishment is active
#
# Affected player specific variables
# $playerDisplayName - player display name. If display names are not enabled in the configuration or if the player's display name is not available in the message's context, the player's regular name will be used instead.
# $playerName - player name
# $playerUUID - UUID of affected player
# $playerIP - IP of affected player
# $geoip - Country of affected player, requires GeoIP to be enabled in the configuration, won't work with imported bans
#
# Servers
# These variables represent a server.
# If the plugin is installed on Spigot, a server is represented by the "server_name" option in config.yml.
# If the plugin is installed on BungeeCord, a server is represented by their name in the "servers" section in the proxy's config.yml.
# $serverScope - the scope of the punishment (the server(s) it will affect)
# $serverOrigin - the origin of the punishment (the server/subserver it was placed on)
#
# Dates
# Example format: "2017-02-03", depends on time_format
# $dateStart - date the punishment was placed
# $dateEnd - date the punishment will expire, "forever" if permanent
#
# Durations
# Example format: "20 days, 5 hours, 2 minutes". If permanent, "forever", if expired, "expired" (both are configurable).
# $duration - time until expiry
# $originalDuration - the full duration of the punishment.
# $timeSince - time since placement
#
# Placeholders
# These variables represent messages in this configuration (messages.yml)
# $base - banned_message_base
# $appealMessage - banned_message_appeal_message
#
# Global variables
# $activeBans, $activeMutes, $activeWarnings - total number of global active punishments
# $totalBans, $totalMutes, $totalWarnings - total number of global punishments (including inactive ones)
#
# Any message can be disabled by setting it to "". Empty messages will not be sent by the plugin.
#
# JSON examples:
# broadcast_ban: '&e$bannedPlayer &chas been banned. {hoverText: &aHover text here!}'
# Hover text requires "litebans.json.hover_text" to view, players without this permission will see messages without hover text.
#
# https://docs.oracle.com/javase/tutorial/i18n/format/simpleDateFormat.html
# Example time format with hours + minutes:
# time_format: 'dd/MM/yyyy HH:mm'
time_format: yyyy-MM-dd
history_time_format: yyyy-MM-dd
banned_message_base: |
 &8&m+------&r&8[&4&lYasaklanma&8]&m------+

 &8&l» &e&lTarih: &f$dateStart
 &8&l» &e&lYasaklayan: &c&o$executor
 &8&l» &e&lSebep: &f$reason&f
banned_message: |-
 $base
 &8&l» &e&lKalan Zaman:&f $duration
 $appealMessage
 &8&m+----------------------------+
banned_message_permanent: |-
 $base
 &8&l» &e&lKalıcı olarak yasaklandın!
 $appealMessage
 &8&m+----------------------------+
banned_message_appeal_message: '&8&l» &e&lİtiraz İçin: &f&n&ohttps://www.minecraftbilgisi.com/'
banned_message_geoip_blacklist: |-
 &cSunucudan yasaklandın!!&f

 Giriş yaptığın lokasyon karalistede: $geoip
bungee_switch_banned: |-
 &cYou are banned on $serverScope! Reason:
 $reason
default_ban_reason: Yargı Dağıtılıyor!
default_mute_reason: Sebep Belirtilmedi
permission_error: '&e&lİnfo&8► &cBu komutu kullanmaya yetkin yok!'
muted: '&e&lİnfo&8► &cSusturuldun, yazı yazamazsın! &6Kalan Süre &a$duration'
muted_permanent: '&cYou are permanently muted!'
notify:
 banned_player_join: '&e&lİnfo&8► &c$player&f giriş yapmaya çalıştı, fakat yasaklı
  ($duration)!'
 banned_geoip_blacklist: '&e&lİnfo&8► &c$player&f giriş yapmaya çalıştı, fakat
  karalistede ($geoip)!'
error_no_reason_provided: '&cBu ceza için bir sebep belirtmelisin!'
error_no_sql_connection: '&cLiteBans veritabanına bağlı değil!'
error_no_uuid_found: '&e&lİnfo&8► &cOyuncu bulunamadı!'
error_console_only: '&e&lİnfo&8► &cBu komut sadece konsoldan kullanılabilir.'
internal_error: '&cBu komut gerçekleştirilmeye çalışılırken dahili bir hata oluştu.'
duration_limit_error: '&cİzin verilen en uzun süre: $duration'
warned_join: '&e&lİnfo&8► &cYeni uyarıların var:'
warned_join_entry: |-
 &4 - Uyarıldın! &c$executor&4: &c$reason
   &4(&c$timeSince ago&4)
command:
 ban:
  usage: |-
   &8&m+----------------&r&8[&4&lYasaklama&8]&m----------------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/ban &8{&f-s&8} &8<&foyuncu&8> (&fsüre&8) [&fsebep&8]
   &8&l» &e&lÖrnek: &f/ban &cMehmetBey &f1Year ''&fHile''
   &8&m+-------------------------------------+
  unban_usage: |-
   &8&m+----------&r&8[&a&lYasaklama Kaldırma&8]&m----------+
   &8&l» &7&lKullanımı: &f/unban &8<&foyuncu&8>
   &8&l» &7&lÖrnek: &f/unban &aMehmetBey
   &8&m+----------------------------+
  Example: ''
  silent_prefix: '&f[&7S&f] '
  broadcast_ban: |-
   &8&m+------&r&8[&4&lYasaklandı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lYasaklanan: &c$bannedPlayer
   &8&l» &e&lSüre: &fSINIRSIZ
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+--------------------+
  broadcast_tempban: |-
   &8&m+------&r&8[&4&lYasaklandı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lYasaklanan: &c$bannedPlayer
   &8&l» &e&lSüre: &f$tempDuration
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+--------------------+
  broadcast_ip_ban: |-
   &8&m+------&r&8[&4&lIP Yasaklandı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lYasaklanan IP: &c$bannedIP
   &8&l» &e&lSüre: &fSINIRSIZ
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+--------------------+
  broadcast_temp_ip_ban: |-
   &8&m+------&r&8[&4&lIP Yasaklandı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lYasaklanan IP: &c$bannedIP
   &8&l» &e&lSüre: &f$tempDuration
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+--------------------+
  broadcast_ip_ban_hidden: '[Gizli IP]'
  broadcast_unban: |-
   &8&m+-----&r&8[&a&lYasaklama Kaldırıldı&8]&m-----+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lOyuncu: &a$bannedPlayer
   &8&m+----------------------+
  previous_ban_removed: '&e&lİnfo&8► &a$bannedPlayer oyuncusunun önceki yasaklanması
   kaldırıldı.'
  previous_ban_xiesting: '&e&lİnfo&8► &c$bannedPlayer zaten yasaklı, ve senin
   yerine başka bir yasaklama koymaya yetkin yok.'
  unban_queue: '&6Yeniden bağlanmaya çalışırlarsa yasakları kaldırılır.'
  error_no_spec: '&cGeçerli bir zaman belirtimi algılanmadı!'
  unban_fail: '&e&lİnfo&8► &cHedef yasaklı değil!'
  no_override: '&e&lİnfo&8► &cOyuncu zaten yasaklı!'
  exempt: '&e&lİnfo&8► &c$player adlı kişiyi yasaklayamazsın!'
  cooldown: '&e&lİnfo&8► &cTekrar komut kullanmak için $seconds saniye beklemelisin.'
  response: ''
  example: '&Örnek: $command MehmetBey 7d [sebep]'
  previous_ban_existing: '&6&l$bannedPlayer &fis already suspended, and you do not
   have permissions to replace existing bans.'
 mute:
  usage: |-
   &8&m+----------------&r&8[&6&Susturma&8]&m----------------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/mute &8<&fplayer&8> (&ftime&8) [&freason&8]
   &8&l» &e&lExample: &f/mute &eMehmetBey &f1Day ''&fSpam Yapma''
   &8&m+--------------------------------------+
  unmute_usage: |-
   &8&m+---------&r&8[&6&lSusturmayı Kaldırma&8]&m---------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/unmute &8<&foyuncu&8>
   &8&l» &e&lÖrnek: &f/unmute &eMehmetBey
   &8&m+---------------------------+
  example: |-
   &8&m+----------------&r&8[&6&Susturma&8]&m----------------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/mute &8<&foyuncu&8> (&fsüre&8) [&fsebep&8]
   &8&l» &e&lExample: &f/mute &eMehmetBey &f1Day ''&fSpam Yapma''
   &8&m+--------------------------------------+
  broadcast: |-
   &8&m+------&r&8[&6&lSusturuldu&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lOyuncu: &e$mutedPlayer
   &8&l» &e&lSüre: &fSINIRSIZ
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+------------------+
  broadcast_tempmute: |-
   &8&m+------&r&8[&6&lSusturuldu&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lOyuncu: &e$mutedPlayer
   &8&l» &e&lSüre: &f$tempDuration
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+------------------+
  broadcast_ip_mute: |-
   &8&m+------&r&8[&6&lIP Susturuldu&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lIP: &e$mutedIP
   &8&l» &e&lSüre: &fSINIRSIZ
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+------------------+
  broadcast_temp_ip_mute: |-
   &8&m+------&r&8[&6&lIP Susturuldu&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lIP: &e$mutedIP
   &8&l» &e&lSüre: &f$tempDuration
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+------------------+
  message: |-
   &e$executor&7 tarafından &f'$reason'&7 sebebiyle susturuldun.
   &7Susturulmanın bitmesine kalan süre: &6$duration.
  message_permanent: |-
   &e$executor&7 tarafından &f'$reason'&7 sebebiyle susturuldun.
   &7Susturulmanın bitmesine kalan süre: &6SINIRSIZ.
  broadcast_unmute: |-
   &8&m+------&r&8[&6&lSusturulma Kaldırıldı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lOyuncu: &e$bannedPlayer
   &8&m+------------------+
  unmute_fail: '&e&lİnfo&8► &cHedef susturulmuş değil!'
  no_override: '&e&lİnfo&8► &cOyuncu zaten susturulmuş!'
  previous_mute_removed: '&e&lİnfo&8► &a$mutedPlayer oyuncusunun önceki susturulması
   kaldırıldı.'
  previous_mute_existing: '&e&lİnfo&8► &c$mutedPlayer zaten susturulmuş, ve
   senin yerine başka bir susturma koymaya yetkin yok.'
  exempt: '&e&lİnfo&8► &c$player adlı kişiyi yasaklayamazsın!'
  notification: '&e&lİnfo&8► &c&c$mutedPlayer konuşmaya çalıştı, fakat susturulmuş.'
  error_not_enabled: '&e&lİnfo&8► &cSusturma ayar dosyasından devredışı bırakılmış!'
  response: ''
 warn:
  usage: |-
   &8&m+-------------&r&8[&5&lUyarı&8]&m-------------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/warn &8<&fplayer&8> [&freason&8]
   &8&l» &e&lÖrnek: &f/warn &dMehmetBey &f''Spam Yapma''
   &8&m+-------------------------------+
  unwarn_usage: |-
   &8&m+---------&r&8[&5&lUyarı Kaldırma&8]&m---------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/unwarn &8<&foyuncu&8>
   &8&l» &e&lÖrnek: &f/unwarn &dMehmetBey
   &8&m+---------------------------+
  example: |-
   &8&m+-------------&r&8[&5&lUyarı&8]&m-------------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/warn &8<&fplayer&8> [&freason&8]
   &8&l» &e&lÖrnek: &f/warn &dMehmetBey &f''Spam Yapma''
   &8&m+-------------------------------+
  broadcast: |-
   &8&m+------&r&8[&5&lUyarı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lOyuncu: &d$warnedPlayer
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+------------------+
  message: |-
   &d$executor&7 tarafından &f'&f$reason&f'&7 sebebiyle uyarıldın.
   &7Bu uyarının süresi &d$duration içinde dolacak.
  list_entry: '&f \- $executor tarafından uyarıldı. Sebep: ''$reason&f'''
  unwarn_response: '&aLast warning removed for $player.'
  unwarn_fail: '&e&lİnfo&8► &cHedef uyarı almış değil!'
  exempt: '&e&lİnfo&8► &c$player adlı kişiyi uyaramazsın!'
  cooldown: '&e&lİnfo&8► &cTekrar komut kullanmak için $seconds saniye beklemelisin.'
  response: ''
 history:
  usage: |-
   &8&m+------------&r&8[&f&lGeçmiş&8]&m-----------+
   &8&l» &7&lKullanımı: &f/geçmiş &8<&foyuncu&8> [&fmiktar&8]
   &8&l» &7&lÖrnek: &f/geçmiş &fMehmetBey &f5
   &8&m+-------------------------------+
  start: '&8&m+------------&r&8[&f&lGeçmiş&8]&m-----------+'
  ban_entry: |-
   &8&l» &7$timeSince &7süre önce
   &8&l» &c$name &f'$reason' &7sebebiyle yasaklanmış ($executor tarafından)
   &8&m+--------------------------------+
  mute_entry: |-
   &8&l» &7$timeSince &7süre önce
   &8&l» &c$name &f'$reason' &7sebebiyle susturulmuş ($executor tarafından)
   &8&m+--------------------------------+
  warn_entry: |-
   &8&l» &7$timeSince &7süre önce
   &8&l» &c$name &f'$reason' &7sebebiyle uyarılmış ($executor tarafından)
   &8&m+--------------------------------+
  kick_entry: |-
   &8&l» &7$timeSince &7süre önce
   &8&l» &c$name &f'$reason' &7sebebiyle atılmış ($executor tarafından)
   &8&m+--------------------------------+
  unban_entry: |-
   &8&l» &7$timeSince &7süre önce
   &8&l» &c$name adlı kişinin yasaklanması $executor &7tarafından kaldırılmış.
   &8&m+--------------------------------+
  unmute_entry: |-
   &8&l» &7$timeSince &7süre önce
   &8&l» &c$name adlı kişinin susturulması $executor &7tarafından kaldırılmış.
   &8&m+--------------------------------+
  active_suffix: '&f [&cAktif&f]'
  expired_suffix: '&f [&8Sonlanmış&f]'
  active_suffix_temp: |-
   &f [&cAktif&f]
   &fSonlanmasına kalan süre: $duration.
  error_no_history: '&cGeçmiş verisi bulunamadı.'
 warnings:
  usage: '&c/warnings <oyuncu>'
  start: '&a$target için aktif uyarılar:'
 prunehistory:
  usage: '&c/prunehistory <oyuncu> [süre]'
  message: '&aGeçmiş silindi.'
 staffhistory:
  usage: '&c/staffhistory <oyuncu> [girdiler=10]'
  start: '&a$target için yetkili geçmişi (Limit: $limit):'
 staffrollback:
  usage: '&c/staffrolback <player> [duration]'
  message: '&aGerialma tamamlandı, toplam silinen girdiler: $amount'
 banlist:
  start: '&8&m+--------&r&8[&4YasakListesi &7Sayfa &e$page&8/&7$total&8]&m--------+'
 iphistory:
  usage: '&c/iphistory <oyuncu> [girdiler=10]'
  start: '&a$target için giriş kaydı (Limit: $limit):'
  entry: '&a - [&f$date&a]&f $name&a:&f $ip'
  error_no_history: '&cGeçmiş verisi bulunamadı.'
 dupeip:
  usage: |-
   &8&m+---------&r&8[&3&lDupeIP&8]&m---------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/dupeip &8<&foyuncu&8>
   &8&l» &e&lÖrnek: &f/dupeip &3MehmetBey
   &8&m+---------------------------+
  start: |-
   &8&m+-----------&r&8[&3&lDupeIP&8]&m-----------+
   &8&l» &e&Üye: &f$name
   &8&l» &e&lIP: &f$ip
   &8&l» &e&lDurum: &f[&aOnline&f] [&7Offline&f] [&cBanned&f]
   &8&m+------------------------------+
   &7&lHesaplar
  start_no_ip: |-
   &8&m+-----------&r&8[&3&lDupeIP&8]&m-----------+
   &8&l» &e&Üye: &f$name
   &8&l» &e&lDurum: &f[&aOnline&f] [&7Offline&f] [&cBanned&f]
   &8&m+------------------------------+
   &7&lHesaplar
  separator: '&f, '
  online: '&a'
  offline: '&7'
  banned: '&c'
  muted: '&6'
  multiple_addresses: '[$num addresses]'
 ipreport:
  start: '&fTaranan &a$num&f çevrimiçi oyuncular.. [&aÇevrimiçi&f] [&7Çevrimdışı&f]
   [&cYasaklı&f]'
  entry: '&f$player&a: $result'
 checkban:
  usage: '&c/checkban <oyuncu>'
  no_ban: '&e&lİnfo&8► &cHedef yasaklı değil!'
  banned: |-
   &aHedef &f[&a$target&f]&a yasaklandı:
   &aYasaklayan: $executor
   &aSebep: $reason&a
   &aYasaklanma Tarihi: $dateStart
   &aBitiş Süresi: $dateEnd ($duration)
   &aIP yasağı: $ipban, sessiz: $silent, kalıcı: $permanent
 checkmute:
  usage: '&c$command <player>'
  no_mute: '&cTarget is not muted!'
  muted: |-
   &aHedef &f[&a$target&f]&a yasaklandı:
   &aSusturan: $executor
   &aSebep: $reason&a
   &aSusturulma Tarihi: $dateStart
   &aBitiş Süresi: $dateEnd ($duration)
   &aSusturulduğu sunucu &6$serverOrigin&a, sunucu kapsamı: &6$serverScope
   &aIP susturması: $ipban, sessiz: $silent, kalıcı: $permanent
 lastuuid:
  usage: '&c/lastuuid <oyuncu|IP>'
  message: '&a$name&f İçin Son UUID: &a$uuid'
 geoip:
  usage: '&c/geoip <oyuncu|IP>'
  message: '&a$target&f''dan/den: &a$result'
  error_disabled: '&cGeoIP desteği ayar dosyasında aktif değil!'
  error_unavailable: '&cGeoIP şu anda kullanılamıyor, henüz indirilmedi mi?'
  error_not_found: '&c$target için GeoIP açıklaması bulunamadı.'
 lockdown:
  usage: '&c/lockdown <sebep> | /lockdown end'
  message: '&cSunucu kilitlenmesi aktifleştirildi (sebep: "$reason&c")'
  stopped: '&aKilitlenme de-aktifleştirildi.'
  kick_message: |-
   Sunucu kilitlenmesi aktif, daha sonra tekrar deneyin.
   Sebep: $reason
  kick_message_global: |-
   Sunucu kilitlenmesi aktif, daha sonra tekrar deneyin.
   Sebep: $reason
  error_not_active: '&cKilitlenme aktif değil!!'
 kick:
  usage: |-
   &8&m+-------------&r&8[&9&lAtılma&8]&m-------------+
   &8&l» &e&lKullanımı: &f/kick &8<&foyuncu&8> [&fsebep&8]
   &8&l» &e&lÖrnel: &f/kick &bMehmetBey &f''Spam Yapma''
   &8&m+-------------------------------+
  no_match: '&e&lİnfo&8► &cOyuncu bulunamadı!'
  message: |-
   &8&m+------&r&8[&9&lAtıldın!&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+--------------------+
  message_no_reason: |-
   &8&m+------&r&8[&9&lAtıldın!&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&m+--------------------+
  response: '&6$player oyundan atıldı.'
  broadcast: |-
   &8&m+------&r&8[&9&lAtıldı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &e&lOyuncu: &b$player
   &8&l» &e&lSebep: &f''&f$reason''
   &8&m+--------------------+
  broadcast_no_reason: |-
   &8&m+------&r&8[&9&lAtıldı&8]&m------+
   &8&l» &e&lYetkili: &f&o$executor
   &8&l» &7&lOyuncu: &b$player
   &8&m+--------------------+
  exempt: '&e&lİnfo&8► &cBu kişiyi atamazsın!'
  kick_requested: '&6Oyuncu $player çevrimiçi değil. Çapraz-sunucu atılma istedi.'
 togglechat:
  toggle_off: '&e&lİnfo&8► &aSohbet kapatıldı.'
  toggle_on: '&e&lİnfo&8► &aSohbet açıldı.'
 clearchat:
  broadcast: '&e&lİnfo&8► &aSohbet &6$executor &atarafından temizlendi.'
 mutechat:
  response: '&e&lİnfo&8► &cSunucu sohbeti şuan kapalı!'
  broadcast_disabled: '&e&lİnfo&8► &aSunucu sohbeti &6$executor tarafından
   kapatıldı!.'
  broadcast_enabled: '&e&lİnfo&8► &aSunucu sohbeti &6$executor tarafından açıldı.'
 litebans:
  reload_success: '&e&lİnfo&8► &aLiteBans başarıyla yeniden yüklendi.'
  reload_fail_connect: '&e&lİnfo&8► &aLitebans yeniden yüklendi. &cVeritabanına
   bağlantı başarısız.'
  reload_fail: '&cYeniden yükleme başarısız.'
  reload_fail_config: |-
   &c[LiteBans] &4config.yml dosyası hatalı olduğu için yüklenemedi. Varsayılan ayar dosyası kullanıldı.
   &cDaha fazla ayrıntı için lütfen sunucu konsolunu kontrol edin.
  reload_fail_messages: |-
   &c[LiteBans] &4messages.yml dosyası hatalı olduğu için yüklenemedi. Varsayılan mesajlar dosyası kullanıldı.
   &cDaha fazla ayrıntı için lütfen sunucu konsolunu kontrol edin.
  add_history_usage: '&c/litebans addhistory <isim> <UUID> <IP>'
  add_history: '&aGeçmiş eklendi.'
  fix_history: '&a$table... tablosu için geçmiş düzeltiliyor...'
  fix_history_result: '&a$amount girdi eklendi.'
  fix_history_offline_uuids: '&c$amount UUID, çevrimdışı mod UUID oldukları için
   Mojang''dan getirilmedi.'
  import_usage: '&c$command aktarım başlat'
  import_start: '&a$db''dan/den aktarım başlatıldı, bu biraz zaman alabilir...'
  import_finish: '&aAktarım başarıyla tamamlandı. $bans yasaklanmaları aktarıldı,
   $ipbans IP-yasaklar.'
  import_finish_litebans: '&aAktarım başarıyla tamamlandı. $amount adet girdi veritabanına
   eklendi.'
  import_fail: '&cAktarım başarısız. Konsolu kontrol et.'
  import_unsupported: '&c''$name''dan/den aktarım henüz desteklenmiyor!'
  sqlexec_success: '&aSQL sorgusu başarıyla yürütüldü.'
  sqlexec_failure: '&cÇalıştırılamadı.'
duration:
 expired: süresi bitmiş
 forever: sınırsız
 year: yıl
 years: yıl
 month: ay
 months: ay
 week: hafta
 weeks: hafta
 day: gün
 days: gün
 hour: saat
 hours: saat
 minute: dakika
 minutes: dakika
 second: saniye
 seconds: saniye
 format: '%d %s'
 separator: ', '
strings:
 global: global
 'null': undefined
 'true': 'yes'
 'false': 'no'
Akıyor maşallah, paylaşım için teşekkür ederiz.
 
AltugGaming

AltugGaming

Play.MagicRise.Pw

Katılım
5 Kas 2021
Mesajlar
122
Tepkime puanı
43
Aktiflik Süresi
0
Puanları
0
Yaş
21
Konum
istanbul
Minecraft
Discord
MagicRise#4774
Böyle bir pluginin türkce yamasını paylaşman güzel olmuş
Başarılar
 
Spadde

Spadde


Katılım
20 Kas 2021
Mesajlar
231
Tepkime puanı
71
Aktiflik Süresi
0
Puanları
0
Konum
Konya
Minecraft
Discord
Spadde#2170
Steam
https://steamcommunity.com/id/Spadde2/
Türkçe yama yapmış iyi yapmış teşekkürler kanka.
 

Konuyu görüntüleyenler

Üst